BatisPart

HPE StoreEasy 1670 Expanded Gen7


راهکارهای ذخیره‌سازی HPE StoreEasy 1670 ظرفیت داخلی بالا را ارائه می‌دهند (با تا 16 شیار درایو hot-plug LFF) و قابلیت گسترش خارجی را در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ. همه مدل‌های HPE StoreEasy 1670 دارای سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی دستگاه راه‌اندازی شده با نمی است که در ترتیب به عنوان یک دستگاه راه‌اندازی با سیستم عامل روی یک دستگاه نصب شده است

ویژگی های جدید :
  • قابلیت گسترش خارجی
  • دستگاه راه‌اندازی با NVMe میرور شده
  • ظرفیت داخلی بالا
پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

HPE StoreEasy 1670 Expanded Gen7

راهکارهای ذخیره‌سازی HPE StoreEasy 1670 ظرفیت داخلی بالا را ارائه می‌دهند (با تا 16 شیار درایو hot-plug LFF) و قابلیت گسترش خارجی را در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ. همه مدل‌های HPE StoreEasy 1670 دارای سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی دستگاه راه‌اندازی شده با نمی است که در ترتیب به عنوان یک دستگاه راه‌اندازی با سیستم عامل روی یک دستگاه نصب شده است


راهکارهای ذخیره‌سازی HPE StoreEasy 1670 با ظرفیت داخلی بالا (تا 16 شیار درایو hot-plug LFF) و امکان گسترش خارجی در فرم فاکتور مونتاژ رک 2U، برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ طراحی شده‌اند. تمام مدل‌های HPE StoreEasy 1670 دارای سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی دستگاههای راه‌اندازی شده با NVMe boot device میرور شده است.