شرکت توسعه فناوری باتیس پارت


    ارائه دهنده :
  • سرور و تجهیزات شبکه
  • راهکارهای مجازی سازی
  • راهکار های دخیره سازی
  • خدمات مرکز داده
  • گارانتی و خدمات پس از فروش