BatisPart

HPE StoreEasy 1660 Gen6


HPE StoreEasy 1660 یک راهکار ذخیره‌سازی برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ است. این راهکار با دارا بودن ظرفیت داخلی بالا تا 16 شیار درایو قابل جابجایی گرم و امکان گسترش خارجی، در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U ارائه شده است. سیستم همراه با سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی درایوهای جامد SSD دوتایی میرور شده است که باعث افزایش قابلیت اطمینان می‌شود.

ویژگی های جدید :
  • ظرفیت داخلی بالا
  • مقیاس‌پذیری پیشرفته
  • کنسول مدیریت کاربرپسند
پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

HPE StoreEasy 1660 Gen6

راهکارهای ذخیره‌سازی HPE StoreEasy 1660 ظرفیت داخلی بالایی را ارائه می‌دهند (تا 16 شیار درایو قابل جابجایی گرم) و امکان گسترش خارجی را در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ ارائه می‌دهند. همه مدل‌های HPE StoreEasy 1660 دارای سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی SSD دوتایی میرور شده می‌باشند.


HPE StoreEasy 1660 یک راهکار ذخیره‌سازی برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ است. این راهکار با دارا بودن ظرفیت داخلی بالا تا 16 شیار درایو قابل جابجایی گرم و امکان گسترش خارجی، در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U ارائه شده است. سیستم همراه با سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی درایوهای جامد SSD دوتایی میرور شده است که باعث افزایش قابلیت اطمینان می‌شود.

HPE StoreEasy 1660 یک راهکار ذخیره‌سازی برای محیط‌های IT کوچک، متوسط یا بزرگ است. این راهکار با دارا بودن ظرفیت داخلی بالا تا 16 شیار درایو قابل جابجایی گرم و امکان گسترش خارجی، در یک فرم فاکتور مونتاژ رک 2U ارائه شده است. سیستم همراه با سیستم‌عامل از پیش نصب شده بر روی درایوهای جامد SSD دوتایی میرور شده است که باعث افزایش قابلیت اطمینان می‌شود.

خلاصه و نتیجه گیری نهایی : راهکار ذخیره‌سازی به نیازهای متنوع ذخیره‌سازی پاسخ می‌دهد و تعادلی بین فضای داخلی ذخیره‌سازی و قابلیت گسترش خارجی فراهم می‌کند. برای جزئیات و پیکربندی‌های خاص، توصیه می‌شود به اسناد رسمی مراجعه یا با نمایندگان HPE تماس گرفت