BatisPart

ذخیره سازهای سری ( MSL-Xxxx Tapes )


الزامات ذخیره سازی داده برای مشاغل بسیار متنوع است زیرا هر برنامه منحصر به فرد است . با این حال ، هنگامی که راه حل ذخیره سازی داده باید شامل پشتیبان گیری بدون مراقبت ، بازیابی فاجعه یا قابلیت های بایگانی باشد ، سیستم های MSL Tape Library ارائه شده است که نیازهای مورد نیاز ذخیره سازی را در بسیاری از برنامه های تجاری مختلف برآورده کند . مدیریت از راه دور مبتنی بر وب ، توانایی پذیرش درایوهای نوار Ultrium ( LTO-8 , LTO-7 , LTO-6 , LTO-5 , … ) ، رمزگذاری داده ها و ارتقاء ظرفیت موجود تنها تعدادی از ویژگی های موجود در ذخیره سازهای MSL Tape هستند که آنها را به راه حل های بسیار موثر و در عین حال انعطاف پذیر تبدیل می کند . نکته اصلی این است که دستگاه ذخیره سازی MSL می تواند به دلیل سهولت استفاده ، توانایی محافظت از داده ها ، انعطاف پذیری سیستم و قابلیت اطمینان اثبات شده ، محافظت عالی از سرمایه گذاری را ارائه دهد .

ویژگی های جدید :
  • پشتیبان گیری بدون مراقبت
  • مدیریت از راه دور مبتنی بر وب
  • رمزگذاری داده ها و ارتقاء ظرفیت موجود
پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

ذخیره سازهای سری ( MSL-Xxxx Tapes )


الزامات ذخیره سازی داده برای مشاغل بسیار متنوع است زیرا هر برنامه منحصر به فرد است . با این حال ، هنگامی که راه حل ذخیره سازی داده باید شامل پشتیبان گیری بدون مراقبت ، بازیابی فاجعه یا قابلیت های بایگانی باشد ، سیستم های MSL Tape Library ارائه شده است که نیازهای مورد نیاز ذخیره سازی را در بسیاری از برنامه های تجاری مختلف برآورده کند . مدیریت از راه دور مبتنی بر وب ، توانایی پذیرش درایوهای نوار Ultrium ( LTO-8 , LTO-7 , LTO-6 , LTO-5 , … ) ، رمزگذاری داده ها و ارتقاء ظرفیت موجود تنها تعدادی از ویژگی های موجود در ذخیره سازهای MSL Tape هستند که آنها را به راه حل های بسیار موثر و در عین حال انعطاف پذیر تبدیل می کند . نکته اصلی این است که دستگاه ذخیره سازی MSL می تواند به دلیل سهولت استفاده ، توانایی محافظت از داده ها ، انعطاف پذیری سیستم و قابلیت اطمینان اثبات شده ، محافظت عالی از سرمایه گذاری را ارائه دهد .