پنل های رک( Rack Panels )


نصب پنل در رک شبکه، باعث مرتب شدن و به دور از دسترس بودن تجهیزات شبکه و همچنین محدود کردن دسترسی های غیر مجاز افراد، به داخل و پشت رک کمک شایانی می نماید. لازم به ذکر است از پنل ها برای گردش بهتر هوا و مرتب بودن ظاهر رک نیز استفاده می شود.

درب رک :
Closed Door :

درب رک با نام Closed Door قسمت شیشه‌ای دارد که می‌توان داخل رک را دید تا لازم نباشد کل درب رک را باز کنیم. در این نوع رک باید از فن استفاده کرد تا تهویه هوا انجام شود .

Any Image
Open Door :

درب رک با نام Open Door سوراخ‌هایی روی درب دارد تا باعث جابجایی هوای گرم شود تا هوای گرم در داخل رک نماند. این نوع رک، بیشتر در دیتاسنترها استفاده می‌شود .

Any Image
Rear Door :

درب پشتی رک Rear Door همانند درب جلویی آن است اما لزوما نوع یکسانی ندارند مثلا ممکن است درب جلویی، تکی Single Door باشد و درب پشتی، دوتایی Double Door .

Any Image
دیواره رک :
Side Panel :

دیواره سمت راست و چپ رک شبکه را Side Panel می‌نامند و انواع مختلفی دارد. ممکن است سوراخ هایی برای کابل کشی داشته باشد .

Top Panel :

سقف رک ( Top Panel ) همانند دیواره رک انواع مختلفی دارد مانند نوع باز و یا سوراخدار برای کابلکشی. در مدل درب بسته، باید جای نصب فن وجود داشته باشد تا جریان هوا از پایین به بالا برقرار شود .

Base Panel :

کف رک ( Base Panel ) بیشترین مورد استفاده بیس رک برای افزایش مقاومت در برابر زلزله است. در حالت عادی رک نیاز به بیس ندارد .

Any Image
پچ پنل ( Patch Panel ) :

پچ پنل ( Patch Panel ) پچ پنل باعث صرفه جویی در فضا می‌شود و حجم زیادی کابل را مدیریت می‌کند. در کابل کشی استفاده از پچ پنل باعث می‌شود هزینه های نگهداری، خطا های نصب و پیکربندی کاهش یابد .

Any Image
بلنک پنل ( Blank Panel ) :

بلنک پنل ( Blank Panel ) قسمت هایی که از رک خالی مانده و دستگاهی نصب نشده با بلنک پنل می‌پوشانیم که ظاهر حرفه‌ای‌تر و تمیزتری به رک بدهیم. بلنک پنل را با نام بلانک پنل، پنل پرکننده و یونیت پوشاننده هم می‌شناسیم. بلانک پنل به صورت یک، دو، سه و چهار یونیت وجود دارد .

Any Image

کاربرد بلنک پنل رک :

  • کاربرد بلنک پنل در زیبایی است .
  • کاربرد دیگر بلنک پنل رک در کنترل دسترسی به تجهیزات داخل رک است .
  • بلنک پنل در مدیریت دمای داخل رک مؤثر است زیرا جریان هوا کنترل می‌شود. در نتیجه با هزینه کمتری، سرور و رک را خنک نگه می‌دارید .