کارت شبکه( NIC )


NIC مخفف عبارت Network Interface Card و یا کارت شبکه شناخته می شود ، برای تبادل ارتباط بین کامپیوتر ها و سرور ها در یک شبکه محلی Local Area Network ) LAN ) استفاده می شود . کارت شبکه یا NIC card یکی از بخش های مهم سخت افزاری بر روی سیستم های کامپیوتری می باشد ، و تقریبا در تمام مادربورد های تولید جدید این کارت بصورت پیش فرض نصب شده است . کارت شبکه سرور نیز از این قائده مستثنی نیست . این کارت در حقیقت به عنوان رابط بین سرور با شبکه ی کامپیوتری موجود است . هر سرور برای ایجاد ارتباط با شبکه حداقل به یک کارت شبکه نیازمند است.

کارت شبکه سرور

کارت شبکه سرور به عنوان یکی از مهم ترین قطعات سرور به شمار می رود. این کارت در حقیقت به عنوان رابط بین سرور با شبکه ی کامپیوتری موجود است. هر سرور برای ایجاد ارتباط با شبکه حداقل به یک کارت شبکه نیازمند است. برای اینکه سرور شما بتواند با اینترنت یا سایر کاربران شبکه محلی یا LAN ارتباط برقرار کند به کارت شبکه احتیاج دارد. این کارت امکان این را به کاربران می دهد که چندین سرور را به هم متصل کند و همچنین بین آنها ارتباط سیمی و فیبر نوری برقرار کند. از دیگر مزایای کارت شبکه سرور امکان کنترل و مدیریت دیتاهای ارسالی بین سرورها و کاربران است.

انواع کارت شبکه سرور

به شکل معمول در سرور از دو نوع کارت شبکه بیشتر استفاده می شود. که به کارت شبکه فیبر یا Fiber و کارت شبکه اترنت ( Ethernet ) شهرت دارند. این نوع کارت ها از طریق بستر کابل پشتیبانی می شود. این کابل ها از نوع فیبر نوری – Fibber Channel یا اترنت Ethernet به شبکه اتصال پیدا می کنند.

کارت شبکه های سرور : HPE Proliant Gen10

HPE Networking
1 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter


HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter


HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter


HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter


10 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ QL41401-A2G Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T 57810S Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57414 Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ X710-DA2 Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2 Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T 57810S Adapter 


HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter 


25 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41401-A2G Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Adapter


Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE


Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE


100 Gigabit Ethernet Adapters

HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 MCX515A-CCAT Adapter


FlexibleLOM adapters

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter


HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-T 57810S Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 4-port FLR-T 57840S Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414 Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 QL41401-A2G Converged Network Adapter


کارت شبکه های سرور : HPE Proliant Gen9

HPE Networking
1 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter


HPE Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter


HPE Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter


HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter


10 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 557SFP+ Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640SFP28 Adapter


25 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 4x25Gb 1-port 620QSFP28 Adapter


HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter


FlexibleLOM adapters

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter


HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter


HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter


HPE FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-T Adapter